Ötven fajta hal a Tisza-tavi

horgászparadicsomban!

 

Legyen Ön is szerencsés horgász, fogja ki álmai halát!

A Tisza-tó vadregényes vizei sok horgászni és pihenni vágyó számára nyújtanak kellemes kikapcsolódást. A tó több mint 127 km2 vízfelületű. Öblök, holtágak, selymes vízű sekély strandok és pihenőhelyek váltakozva nyújtják a legkülönbféle természethez közeli pihenési lehetőséget az egész család számára. Az élményeket a vízparti üdülés legkülönbözőbb lehetőségei bővítik: vízbiciklizés, kajak, kenu, hajókirándulás, fürdőzés szabad satrandi vízitúták, Öko-Turák, vízisétány látogatás vagy csendes horgászás.

 

Figyelem!: Állami érvényes jeggyel rendelkezők válthatnak területi jegyet.

 

2017.-re érvényes árakat a horgászegyesület honlapján találja:

 www.sporthorgasz.eu

Horgászengedély váltható aa Ezüst Ponty Horgászegyesületnél  Poroszló, Kossuth út 4.

Tel: 36/353-292, Mobil: 30/3212-069

Nyitva tartás:

Novembertől május 31-ig.

hétköznap 9-12, 13-17
Szombat-vasárnap 7-11

Június 1.-től: 8-18.-ig

 


Egységes szabályozás a Tisza-tó körüli gáton

Az Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel és a Nemzeti Közlekedési Hatósággal folytatott egyeztetések alapján a Közép - Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság A saját hatáskörben szabályozza a Tisza-tó jobb parti árvízvédelmi töltés Kisköre-Sarud közötti szakaszán történő tartózkodás rendjét. (A szabályozás Hasonló a Tisza-tó bal parti védtöltésen történő tartózkodás szabályozásához.)

 

2009. április 1-jétől a kikötők, a szabadvízi strandok és a horgászhelyek - az Érintett települések Közigazgatási határain elhelyezett sorompók között - a Köti-KÖVIZIG engedélyével megközelíthetők lesznek. A kerékpáros forgalom minden esetben elsőbbséget élvez! A települések közötti átmenő forgalom Továbbra sem megengedett.A védőtöltésen történő tartózkodásra jogosító engedélyek kiadása a jelenleg hatályos Igazgatói Utasításban foglaltak szerint történik. A 2009. január 1.-jét követően megvásárolt engedélyek értelemszerűen 2009. április 1.-jétől az Érintett szakaszra is érvényesek.

 


A védőtöltésen közlekedő engedélyes kötelességei, tájékoztató:

1. Esős időben, burkolat nélküli felázott töltésen közlekedni tilos! Tilos a gátsorompók önhatalmú felnyitása, vagy a sorompó töltésrézsűn történő megkerülése! Tilos a töltésrézsűn közlekedni, parkolni, sátorozni! A töltéskoronán megállni, várakozni a vízoldali koronaélben, a töltéskorona burkolat igénybevétele nélkül a

padkán engedélyezett.
Vízkár elleni védekezéskor a töltésen csak a Védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek!

2. Az engedély a csónakkikötők, szabadvízi strandok és horgászhelyek megközelítésére szolgál. A gátsorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon Lezárt védtöltésre, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszíti.

3. Az Igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a töltések védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb indokkal a töltésen történőő közlekedést korlátozza, megtiltsa.

4. a töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani! A közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Mindenkor számítani kell a töltésen lévő bukkanókra, a porképződés miatt korlátozott látási viszonyokra. Az engedélyes csak saját felelősségére közlekedhet a töltésen. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az Igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A töltésen közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbséget kell biztosítani!

5. Az engedélyes a közlekedésével okozott kárt (árvízvédelmi töltésben és annak tartozékaiban stb.) köteles megtéríteni. Amennyiben károkozása súlyosabb, vagy az a védműként szolgáló Állami tulajdonnak szándékos cselekménnyel történő rongálása, akkor ez szabálysértési, illetve büntetőeljárást, valamint az engedély visszavonását vonja maga után.

6. Köteles az engedélyes engedélyét a töltésen történő közlekedéskor, parkoláskor magánál

tartani, és az őrszemélyzet, vagy az arra illetékes ellenőrzést végző kérésére felmutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni a helyszínen, akkor tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül! Ezen cselekményt nem oldja fel az utólagosan bemutatott engedély!

7. Amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott előírásokat nem tartja kell, akkor az őrszemélyzet vagy az ellenőrzésre jogosult, bevonhatja az engedélyt, kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását, valamint a közlekedési engedély újbóli kiadásának, vásárlásának letiltását.

8. Az engedély visszavonása, továbbá az 1-3. pontokban leírtak esetén, az engedély ára nem igényelhető vissza.

9. Sportcélú járművel (pld. quad, cross, enduro) a védtöltésen közlekedni szigorúan Tilos?

 

Gátközlekedési engedélyek

A vízgazdálkodásról szóló törvény, a szabálysértésekről és a közúti közlekedésről rendelkező érvényes jogszabályok figyelembevételével az Igazgatóság kezelésében lévő védtöltéseken, vízhasznosítási főművek töltésein az állagmegóvás érdekében - a Köti-KÖVIZIG járművei és kerékpár, segédmotoros kerékpár,valamint motorkerékpár kivételével - csak engedéllyel rendelkező járművek közlekedhetnek,tartózkodhatnak.A közlekedési engedély a kikötők, szabadvízi strandok és horgászhelyek megközelítését teszi lehetővé. Feltétlenül olvassa el a hátoldalán lévő tájékoztatót is! Az engedély Nem érvényes egy sorompóval, tiltótáblával vagy egyéb módon lezárt területre! A 3 500 kg össztömeget meghaladó járművel a védtöltésen csak az Igazgatóság vezetője által kiadott külön engedéllyel lehet közlekedni! Sportcélú járművel (pld. quad, cross, enduro) idegeneknek a védtöltésen közlekedni, tartózkodni szigorúan Tilos!

A kiadott engedély, annak fajtájától függően általában - helyenként korlátozással - a KÖTIKÖVIZIG kezelésében lévő valamennyi védtöltésre, továbbá a Tisza-tó területét övező védtöltés egyes szakaszaira érvényes.

Az engedély fajtájától függetlenül érvényes területek:

Zagyva jobb és bal részében szolnoki Tisza-torkolat - _ Jászberény vasúti híd jobb oldali része Mezőtúri árvízi kapu --A Hortobágy -- -főcsatorna Berettyóig terjed nem Koti - KÖVIZIG terület Csongrád a Tisza jobb része torkolat _ Mezőtúri árvízi kapu,, Hármas-Körös --baloldali rész nem Koti - KÖVIZIG terület szakaszai jobb rész Kiskörén és _ Sarud _ Laskó patak torkolatig a kialakított töltéskapuk között a települések felőli megközelítéssel Továbbáőcsatorna; NK fcs. keleti ág, NK fcs. nyugati ág, NK-III --2; Jászsági fcs.; Hanyi fcs.; 14. belv.csat., mindegyiknél a bal és jobb része egyaránt_ : "A" típusú éves engedély, továbbá a napi és heti engedélyek érvényessége:jobb rész Tiszaugi híd _ Kiskörén és Tiszai rész bal Csongrád Körös-torkolattól _ pusztataskonyi híd A Tisza-tó kijelölt szakaszai bal rész Kiskörén egy _ Abádszalók _ Tiszaderzs _ Tiszaszőlős _ Tiszafüred 33-as útig a kialakított töltéskapuk között a települések felőli megközelítéssel_ : "B" tipusú éves engedély érvényessége:jobb rész Tiszaugi híd _ Tiszasüly Tiszai rész bal Csongrád Körös-torkolattól _ pusztataskonyi híd A Tisza-tó kijelölt szakaszai bal rész Abádszalók Wiking kikötő _ Tiszaderzs - Tiszaszőlős - Tiszafüred 33-asútig a kialakított töltéskapuk között a települések felőli megközelítéssel Db AA "B" tipusú engedély a Tiszasüly - Kisköre, Kisköre - Wiking kikötő szakaszra és a kiskörei üzemi Hidranem érvényes! Az engedélyekért karbantartási hozzájárulást kell fizetni, ami az Igazgatóság ÁLTAL terítés ellenében kiadott

A kiadott engedély max. 3 500 kg össztömegű gépjárműre vonatkozik.

Az éves engedélyt a tárgyév december 31. érvényességgel, a heti engedélyt 7 napi érvényességgel (a hét bármely napjától számítva), a napijegyet a megjelölt nap 00.00 órától 24,00 óráig tartó egy érvényességgel adjuk ki. baloldali rész A Tisza-tó kijelölt Nagykunsági (NK) f napi, heti és éves engedélyek útján valósul meg.

A vásárláshoz szükséges adatok: név, lakcím, személyigazolvány (Személyazonosító igazolvány) száma.

Koti - KÖVIZIG

 

Programok:

Horgászat

A horgászokat az év minden szakában idecsalogatja a sok zsákmányt Rejtő Tisza-tó, ahol több mint 50 féle halfaj él. Míg Továbbra is hazánk halban gazdag vizei közzé tartozik a tó, de nem mindegy persze, hogyan, mikor és Hol horgászunk. Igény esetén horgászvezető segíti a vendégek sikeres horgászását, mely történhet csónakból, partról vagy szigetről is.

A Tisza-folyó medrében az áramlást kedvelő halfajok találhatóak: Kecsege, márna, harcsa, süllő, balin és keszegfélék. A sekély mélységű medencékben: a dévérkeszeg, szívárványosökle, fekete törpeharcsa, széleskárász, ezüstkárász és a compó a jellemző. A medencéken belüli holtágakban megtalálható halfaj: a csuka és a vörösszárnyú keszeg.

A Tisza-tó Európa legnagyobb ragadozó halas horgászvizének számít, késő ősztől páratlan csuka és süllő szezon veszi kezdetét és szerez az idelátogató örömét horgászoknak már évek óta.

 

A tilalmi idő egyes halfajokra:

 

 • Csuka február 17 - március 31-ig 40 cm-es
 • Süllő-kősüllő március 3. - Május 30-ig 20-30 cm-es
 • Balin március 3 - április 30-ig 40 cm-es
 • Kecsege március 3. - Május 30-ig 45cm
 • Ponty május 2 - június 13-ig 30cm
 • Márna május 2 - június 30-ig 40cm
 • Harcsa május 2 - június 13-ig 50cm

 

Kölcsönzési díjak:

 

 

A legnagyobb magyar horgászközösségek

 

Delfin Kikötő

Tel: 30/857-3830, 30/973-9416

 • Facsónak: 4000 Ft / nap + 2000 Ft + motor üzemanyag
 • Vízbicikli 4 személyes: 1000 Ft / óra
 • Kenu 4 személyes: 1000 Ft / óra
 • Kajak 2 személyes: 500 Ft / óra

 

Csicsman Kikötő

Tel: 30/326-7979

 • Csónak 4000 Ft / nap vagy 600 Ft / óra
 • Kenu: 3500 Ft / nap vagy 650 Ft / óra
 • Csónak + motor 6.000 Ft / nap + üzemanyag vagy 4.000 Ft / óra

 

Ladikos Vízitúra a Cserőháti Vendégházból

Mi valóra váltjuk álmaidat!

A Tisza-tó természeti értékünkkel nem hasonlítható össze más régió, mert a tavon folyik keresztül a legtitokzatosabb folyónk a "Szőke-Tisza".

A környezet eltér a megszokott tavi világtól, hiszen burjánzó ártéri erdők, sárgán aranyló homokpadok, holtágak, szigetek, gazdag flóra és fauna teszik feledhetetlenné és a felfedező utak célpontjává.

 

Mire vágysz?
 • Egy kis magányra?
 • Titkos ösvényekre?
 • Horgászás a természet lágy ölén?
 • Túra egy jó csapatban?
 • Egy kis romantika?
 • Kora tavasztól késő őszig várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését a tavon Szervezett programjainkra.

 

 

Amit kínálunk:
 • Felfedező utak a Tisza-tavon
 • Etetett horgászhelyek
 • Madármegfigyelő tornyok látogatása
 • Tanösvénylátogatás
 • Napkelte túra
 • Kerékpáros túrák

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail:*

Név:*
E-mail:*
Az Ön postacíme (A cím, ahova a szerzodést küldhetjük.)::
Az Ön telefonszáma::
Megjegyzés::
Létszám: (felnott+gyermek):
Érkezés: (év,hó,nap:
Távozás: (év,hó,nap:

 

 
   
 
Főoldal | Bababarát | Senior | Akadálymentes | Üdülés az álomparton | Aktuális